Αrchaeological Sites - Points of Interest

The Church of the Assumption of Virgin Mary (region of Plataniti)

   se165


Είναι μία σταυρεπίστεγη εκκλησία, η οποία φαίνεται να κτίστηκε 12ο αιώνα. Στο συμπέρασμα αυτό, για τη χρονολογία της ανοικοδόμησής της, φθάνουμε διότι έχει πολλές ομοιότητες με τις εκκλησίες στην Αγία Τριάδα και το Ηραίο.
Στην τοιχοποιία του ναού και ειδικότερα στους εξωτερικούς τοίχους παρατηρούμε αρχαίο οικοδομικό υλικό, ενώ ο τοίχος που βρίσκεται στη δυτική πλευρά του ναού έχει υποστεί ένα μεγάλο ράγισμα (πιθανότατα από κάποιο σεισμό).

Built in the 12th century AD, it is also a cruciform church. The date's approximation is suggested following the resemblance born of this church to the one in the region of Agia Triada as well as that of "Ireo".


It can be observed that the church's brickwork has practiced the use of ancient construction materials, while the west side wall has suffered a fissure. (Possibly the aftermath of an earthquake.)

    se166   se167

Στο εσωτερικό του ναού, λόγω της ύπαρξης επιχρίσματος αδυνατούμε να παρατηρήσουμε κάποια αγιογραφία, η οποία να σώζεται από την ίδρυσή του. 
Ο επισκέπτης θα βρει το ναό στη κεντρική πλατεία του Πλατανιτίου, η οποία βρίσκεται αριστερά του δρόμου που ενώνει την Αγία Τριάδα με το Ανυφί.

The coating on the walls' interior quickly prohibits the possibility of exploring mural painting, which could have been saved throughout its lifetime.

 

The location of this Church is in the village's central square, on its left being the route connecting two nearby villages, "Agia Triada" and "Anyfi".

The exact location of the Holy Church can be tracked in the section: Map