Δημοτική Ενότητα Νέας Τίρυνθας

Η Δημοτική Ενότητα Νέας Τίρυνθας σύμφωνα με την απογραφή του 2001 είχε ανά περιοχή τον εξής πληθυσμό: