Δημοτική Ενότητα Ναυπλίου

Η Δημοτική Ενότητα Ναυπλίου σύμφωνα με την απογραφή του 2001 είχε ανά περιοχή τον εξής πληθυσμό: