Δημοτική Ενότητα Ασίνης

Η Δημοτική Ενότητα Ασίνης σύμφωνα με την απογραφή του 2001 είχε ανά περιοχή τον εξής πληθυσμό: