Ωράριο Λειτουργίας Δ.Α.Κ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ

daknafpliou

O Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Περιβάλλοντος Αθλητισμού και Τουρισμού (Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ.) ενημερώνει για το πρόγραμμα λειτουργίας του Δ.Α.Κ. Ναυπλίου.

· 8.00 Έως 17.30 ΚΟΙΝΟ

· 17.30 Έως 20.00 ΑΘΛΗΤΕΣ

· 20.00 Έως 22.00 ΚΟΙΝΟ

Η χρήση των γηπέδων θα γίνεται πάντα τηρώντας όλα τα μέτρα υγιεινής αλλά και των πρωτοκόλλων υγείας που έχουν συστήσει οι ειδικοί κατά της διάδοσης του Κορονοϊού