'Εγκριση απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2017 του Δήμου Ναυπλιέων

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 prosklisi