grflag           enflag                   
       
Νέα Ανακοινώσεις Κέντρο Κοινότητας και Κινητής Μονάδας στο Δήμο Ναυπλιέων με περιοχή ευθύνης την Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας

kentro-koinotitas-27092018
 

 

ΔΟΜΗ

Το Κέντρο Κοινότητας λειτουργεί στο πλαίσιο της Πράξης:«Κέντρο Κοινότητας και Κινητής Μονάδας στο Δήμο Ναυπλιέων με περιοχή ευθύνης την Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας » και Εταίρους τους Δήμους Αργους-Μυκηνών ,Επιδαύρου κι Ερμιονίδας ,με Κωδικό ΟΠΣ 5003235 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα«Πελοπόννησος 2014-2020».

Πρόκειται για μία νέα δομή που θεσμοθετήθηκε με τον Ν.4368/2016 (ΦΕΚ 21 Α΄/21.02.2016) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση με Α.Π. Δ23/ΟΙΚ. 14435/1135/29.03.2016 που ορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές λειτουργίας τους (ΦΕΚ 854 Β’/30.03.2016). Τα Κέντρα Κοινότητας αποτελούν το βασικό«πυρήνα» διευρυμένων υπηρεσιώντύπου “One Stop Shοp”, με εξατομικευμένη ολιστική προσέγγιση, το οποίο, υποστηρίζοντας ή συνεργώντας με τη Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών του κάθε Ο.Τ.Α., αποτελούν μία δράση «ομπρέλα» παρέχοντας υπηρεσίες οι οποίες ανταποκρίνονται και ενισχύοντας τις πολιτικές που ήδη υλοποιούνται ή προγραμματίζονται, όπως η καθολική εφαρμογή του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, το πρόγραμμα του ΤΕΒΑ, οι ρυθμίσεις του Ν. 4320/2015 για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, η εφαρμογή ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ και την Γ.Γ. Διά Βίου Μάθησης κλπ.

Οι Δήμοι –Εταίροι θα υποστηρίζονται μέσω «Κινητής Μονάδας»(Κ.Μ.) ,η οποία αποτελεί βραχίονα του Κέντρου Κοινότητας.

ΩΡΑΡΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

Δευτέρα – Παρασκευή

Το Κέντρο Κοινότητας (συμπεριλαμβανομένης της κινητής Μονάδας) λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, επί οκταώρου βάσεως πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα (Δευτέρα έως Παρασκευή). Προβλέπεται η δυνατότητα επέκτασης του ωραρίου εξαιτίας τοπικών αναγκών και κατά τις απογευματινές ώρες, με εφαρμογή κυλιόμενου ωραρίου απασχόλησης του προσωπικού του Κέντρου (βάρδιες) ,προκειμένου να διασφαλιστεί η μέγιστη αποτελεσματικότητα της δομής και η καλύτερη κάλυψη των αναγκών του εξυπηρετούμενου πληθυσμού.

Το τηλέφωνο επικοινωνίας με το προσωπικό του Κέντρου είναι το : 2752022795

Το κέντρο στεγάζεται στην Δ/νση: Οικισμός Ο.Ε.Κ. " Ναύπλιο ΙΙΙ" 

 

 

 

ΣΤΟΧΟΙ & ΑΡΧΕΣ

Με τη λειτουργία τους επιδιώκεται η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης. Η παρακολούθηση της λειτουργίας τους γίνεται σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, με τη δημιουργία Ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος και την καθιέρωση συστήματος δεικτών. Μέσω του Κέντρου δύναται να οργανωθεί η κοινότητα για τοπική αναπτυξιακή και κοινωνική δράση στους τομείς της υγείας, εκπαίδευσης απασχόλησης, ψυχαγωγίας.

ΣΤΟΧΟΣ


1. Παροχή ενός φάσματος κοινωνικών και άλλων υπηρεσιών, ώστε να αποφευχθεί η διασπορά πόρων και να επιτευχθεί η ολιστική παρέμβαση σε πολλές ομάδες πληθυσμού
2. Υποστήριξη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Ναυπλιέων και των Δήμων Εταίρων, καθώς και το Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας.

Το Κέντρο Κοινότητας μέσω τεκμηριωμένων παραπομπών διασυνδέει τα ωφελούμενα άτομα με επιμέρους φορείς και Υπηρεσίες (Υπηρεσίες Ο.Τ.Α., Δημόσιες Υπηρεσίες, εθελοντικές οργανώσεις, οργανισμούς κοινωνικού χαρακτήρα κλπ) για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους, συμβάλλοντας έτσι στην αξιοποίηση των εν λόγω φορέων και Υπηρεσιών.

ΑΡΧΕΣ


i. Εξατομικευμένη προσέγγιση, αρχικά χαρτογραφώντας τα απαραίτητα βήματα για την πορεία του ωφελουμένου προς την κοινωνική ένταξη ή/και την απασχόληση και στη συνέχεια υποστηρίζοντας και παρακολουθώντας τη διαδικασία αυτή
ii. Σύνδεση με δημοτικές, τοπικές και υπερτοπικές (π.χ. κεντρικές) υπηρεσίες που συμβάλλουν στην κοινωνική προστασία, την κοινωνική ένταξη και την προώθηση στην απασχόληση των ωφελουμένων.
iii. Ανάπτυξη διαδικασιών συνεργασίας με κάθε αρμόδιο φορέα και Υπηρεσία
iv. Δημιουργία δικτύων (και εν γένει, στη δικτύωση) μεταξύ του Κέντρου Κοινότητας και φορέων που υλοποιούν δράσεις ή ενέργειες σχετικές με το αντικείμενο για τη διασφάλιση, σε τοπικό επίπεδο, της ολιστικής προσέγγιση.