Μονή Μεταμόρφωσης Σωτήρος (Ασίνη)

    se185
Στα νότια της Ασίνης και δίπλα σε ένα κατεστραμμένο τριώροφο πύργο βρίσκεται το καθολικό της Μονής, το οποίο είναι αφιερωμένο στην Αγία Σωτήρα. Τόσο ο πύργος όσο και τα υπόλοιπα κτίσματα της μονής , πλην του καθολικού έχουν καταστραφεί, αποπνέοντας έναν αέρα ερήμωσης και εγκατάλειψης. Η ύπαρξη ενός ψηλού πύργου στη συγκεκριμένη περιοχή μαρτυρεί τη σπουδαιότητα της τοποθεσίας την περίοδο της Ενετοκρατίας, καθώς από αυτό το σημείο είναι ορατός ο όρμος της Καραθώνας.

Ο ναός είναι κτισμένος περίπου 90 εκατοστά μέσα στο έδαφος, το οποίο είναι και επικλινές σε εκείνο το σημείο. Για αυτό το λόγο και ο επισκέπτης χρειάζεται να κατέβει 6 σκαλάκια για να μπει μέσα.

Το εσωτερικό του ναού είναι αγιογραφημένο τους μεταβυζαντινούς χρόνους, αν και το μεταγενέστερο επίχρισμα έχει καλύψει κάποια σημεία.

Μία κτητορική επιγραφή αναφέρει πως ο ναός ξαναγιογραφήθηκε το 1570, οπότε συμπεραίνεται ότι η Μονή θα λειτουργούσε και αρκετά χρόνια πιο πριν σε σχέση με αυτή χρονολογία.
        se186

 

Η μονή λειτούργησε μέχρι το 1834, όπου και είχαν απομείνει μόνοι 2 μοναχοί. Σήμερα, η μονή είναι ιδιωτική και επισκέψιμη.

Την ακριβή τοποθεσία της Μονής μπορείτε να βρείτε στην Ενότητα Χάρτης

    se187   se188   se189