Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

  ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2021  
     
  Κληροδοτημα Δρουζα 2020-21  
     
  ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ Γ' ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ 2019  
     
  Συνοπτική οικονομική κατάσταση προϋπολογισμού 2020  
     
 

Κληροδοτημα Δρουζα 2019

 
     
  Ισολογισμός Δήμου Ναυπλιέων 2018  
     
  Εγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ τριμήνου 2019  
     
  Εγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Β΄ Τριμήνου 2019  
     
  Εγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Α΄ Τριμήνου 2019  
     
  Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ  τριμήνου 2018
prosklisi
   
  Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ  τριμήνου 2018
prosklisi
   
  Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού B  τριμήνου 2018
prosklisi
   
  Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Α  τριμήνου 2018
prosklisi
   
  Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ  τριμήνου 2017
prosklisi
   
  Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ  τριμήνου 2017
prosklisi
   
  Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Β  τριμήνου 2017
prosklisi
   
  Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Α  τριμήνου 2017
prosklisi
   
  Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ  τριμήνου 2016
prosklisi
   
  Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ  τριμήνου 2016
prosklisi
   
  Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Β  τριμήνου 2016
prosklisi
   
  Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού A τριμήνου 2016
prosklisi
     
  Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Α&Β τριμήνου
prosklisi
   
  Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ τριμήνου
prosklisi

 


 


  Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Μηνιαια 8/2019  
  Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Μηνιαια 7/2019  
  Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Μηνιαια 6/2019  
  Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Μηνιαια 5/2019  
  Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Μηνιαια 4/2019  
  Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Μηνιαια 3/2019
 
   Μηνιαία Εκτέλεση Προυπολογισμού ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019
prosklisi
   Μηνιαία Εκτέλεση Προυπολογισμού ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019
prosklisi
   Μηνιαία Εκτέλεση Προυπολογισμού   ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018
prosklisi
   Μηνιαία Εκτέλεση Προυπολογισμού ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018
prosklisi
   Μηνιαία Εκτέλεση Προυπολογισμού ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018
prosklisi
   Μηνιαία Εκτέλεση Προυπολογισμού ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018
prosklisi
   Μηνιαία Εκτέλεση Προυπολογισμού ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018
prosklisi
   Μηνιαία Εκτέλεση Προυπολογισμού ΙΟΥΛΙΟΣ 2018
prosklisi
   Μηνιαία Εκτέλεση Προυπολογισμού ΙΟΥΝΙΟΣ 2018
prosklisi
   Μηνιαία Εκτέλεση Προυπολογισμού ΜΑΙΟΣ 2018
prosklisi
   Μηνιαία Εκτέλεση Προυπολογισμού ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018
prosklisi
   Μηνιαία Εκτέλεση Προυπολογισμού ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018
prosklisi
   Μηνιαία Εκτέλεση Προυπολογισμού ΜΑΡΤΙΟΣ 2018
prosklisi
   Μηνιαία Εκτέλεση Προυπολογισμού ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018
prosklisi
   Μηνιαία Εκτέλεση Προυπολογισμού ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018
prosklisi
   Μηνιαία Εκτέλεση Προυπολογισμού   ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017
prosklisi
   Μηνιαία Εκτέλεση Προυπολογισμού ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017
prosklisi
   Μηνιαία Εκτέλεση Προυπολογισμού ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017
prosklisi
   Μηνιαία Εκτέλεση Προυπολογισμού ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017
prosklisi
   Μηνιαία Εκτέλεση Προυπολογισμού ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017
prosklisi
   Μηνιαία Εκτέλεση Προυπολογισμού ΙΟΥΛΙΟΣ 2017
prosklisi
   Μηνιαία Εκτέλεση Προυπολογισμού ΙΟΥΝΙΟΣ 2017
prosklisi
   Μηνιαία Εκτέλεση Προυπολογισμού ΜΑΙΟΣ 2017
prosklisi
   Μηνιαία Εκτέλεση Προυπολογισμού ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017
prosklisi
   Μηνιαία Εκτέλεση Προυπολογισμού ΜΑΡΤΙΟΣ 2017
prosklisi
   Μηνιαία Εκτέλεση Προυπολογισμού ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017
prosklisi
   Μηνιαία Εκτέλεση Προυπολογισμού ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017
prosklisi
  Απολογιστικός Πίνακας Εσόδων-Εξόδων 2015 prosklisi
   Απολογιστικά Γ τετραμήνου
prosklisi
   Μηνιαία Εκτέλεση Προυπολογισμού ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016
prosklisi
   Μηνιαία Εκτέλεση Προυπολογισμού ΙΟΥΛΙΟΣ 2016
prosklisi
   Μηνιαία Εκτέλεση Προυπολογισμού ΙΟΥΝΙΟΣ 2016
prosklisi
   Μηνιαία Εκτέλεση Προυπολογισμού ΜΑΙΟΣ 2016
prosklisi
   Μηνιαία Εκτέλεση Προυπολογισμού ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016
prosklisi
   Μηνιαία Εκτέλεση Προυπολογισμού ΜΑΡΤΙΟΣ 2016
prosklisi
   Μηνιαία Εκτέλεση Προυπολογισμού ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016
prosklisi
   Μηνιαία Εκτέλεση Προυπολογισμού ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016
prosklisi
   Μηνιαία Εκτέλεση Προυπολογισμού   ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015
prosklisi
   Μηνιαία Εκτέλεση Προυπολογισμο ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015
prosklisi
   Μηνιαία Εκτέλεση Προυπολογισμού ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015
prosklisi
   Ισολογισμός 2014 prosklisi
  Εγκριση απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2014 του ΔήμουΝαυπλιέων prosklisi