Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 

Κάντε κλικ στο εικονίδιο,
για να κατεβάσετε το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης
prosklisi