Προμήθεια ειδών τροφίμων για το Ν.Π. Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Ν.

 

         

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Περίληψη διακήρυξης διεξαγωγής ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών τροφίμων για το Ν.Π. Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Ν. και νωπού γάλακτος για τους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου για το 2018»  

prosklisi