Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού του Δήμου και των Ν.Π. Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ. , Δ.Ο.Κ.Ο.Ι.Π.ΑΝ και Λιμενικό Ταμείο.

 

  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π
prosklisi
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π
prosklisi