Ανακοίνωση εποχικού προσωπικού πυροπροστασίας

         Κάντε κλικ στο εικονίδιο,
         για να κατεβάσετε το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης
 

prosklisi