Πίνακα κατάταξης κατηγορίας ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας της ΣΟΧ 1/2017

 

         

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

Πίνακα κατάταξης των υποψηφίων της υπ.’ άριθμ. ΣΟΧ 1/2017 για τη σύναψη εργασίας ορισμένου χρόνου στο Ν.Π.Α.Δ.«Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Ναυπλιέων - Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Ν. »

prosklisi