Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 19/10/2017

 

              

Ναύπλιο,   23-10-2017  

Αριθμ. Πρωτ.:   23982

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Ταχ. Δ/νση :               

Ταχ. Κώδικας :

Πληροφορίες :                             

Τηλέφωνο  :   

Φαξ:

Email:

Βας. Κων/νου 34

21100

Κατ.Χρηστάκου, Mαρ.Σταμάτη 

2752360922

2752360966

xristakouk Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

     ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΜΕ   ΤΟΝ  ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΜΑΤΩΝ   ΠΟΥ  ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ

ΣΤΗΝ  27η   ΤΑΚΤΙΚΗ   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ,  ΠΟΥ  ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ  ΣΤΙΣ   19-10-2017

     

 

 390

ΘΕΜΑ 1ο εηδ

Συγκρότηση  τετραμελούς επιτροπής   για παρακολούθηση   και  ενημέρωση    για τη  λειτουργία  του  Νοσοκομείου Ναυπλίου .       

                                                                        Εγκρίθηκε  η συγκρότηση .

391

ΘΕΜΑ 2ο εηδ

Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης πράξης με τίτλο «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΝΕΟΥ ΡΟΕΙΝΟΥ» στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020, ΔΡΑΣΗ 4.3.4 : «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» η οποία συγχρηματοδοτείται από το ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.

                          Εγκρίθηκε  η υποβολή.

392

ΘΕΜΑ 3ο εηδ

Περί  έγκρισης της αρ.67/2017 απόφασης του  ΔΣ του  ΔΟΚΟΙΠΑΝ περί τροποποίησης του  Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας.         

                                                                                                    Εγκρίθηκε.

393

ΘΕΜΑ 4ο εηδ

Περί έγκρισης συνδιοργάνωσης μουσικής θεατρικής παράστασης με την ΚΕΔΕ, και ψήφιση σχετικής πίστωσης».                       Εγκρίθηκε.

394

ΘΕΜΑ 5ο εηδ

Περί  διάθεσης κοινοχρήστων χώρων  για δημιουργία  θεματικού πάρκου, ενόψει  των εορτών των Χριστουγέννων.

                          Εγκρίθηκε η διάθεση  κοιν.χώρων κατόπιν δημοπρασίας.

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ      ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 395

ΘΕΜΑ    3ο ηδ

  Επί  εισηγητικής απόφασης  επί  αιτήματος   για  βελτίωση  οριζόντιας και  κατακόρυφης σήμανσης σε δημοτικό  δρόμο   έμπροσθεν της  ΙΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ  στην ΤΚ Αργολικού   ΔΕ Μιδέας  του  Δ.Ναυπλιέων .

Εγκρίθηκε η εισηγητική  απόφαση της ΕΠΖ.

 396

ΘΕΜΑ   1ο ηδ

  Περί  έγκρισης   της μελέτης  με τίτλο « προμήθεια ειδών τροφίμων  για ΔΟΚΟΙΠΑΝ και νωπού  γάλακτος  για  τους  δικαιούχους υπαλλήλους του  Δήμου   για  το  έτος  2018 ».                                               Εγκρίθηκε

397

ΘΕΜΑ    2ο ηδ

 Περί λήψης απόφασης   για την έκδοση ή μη άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων  στον κ. Μιχαλόπουλο Εμμανουήλ του  Σταύρου , εντός επιχείρησης μαζικής εστίασης πρόχειρου  γεύματος (καφενείο –αναψυκτήριο) που λειτουργεί  στην  ΤΚ Ν.Ροεινού ΔΕ Ν.Τίρυνθας του Δ.Ναυπλιέων .                                                  Εγκρίθηκε η έκδοση της  άδειας.

 398

ΘΕΜΑ    4ο ηδ

 Περί  έγκρισης εισόδου  -εξόδου   για τη δραστηριότητα   συσκευαστήριο  φρούτων  και  λαχανικών  ψυκτικού    θαλάμου  , που  βρίσκεται στη  θέση   Ξεριά  ή  Δάφνες  κτηματικής περιφέρειας Ανυφίου   ΔΕ Μιδέας  Δ.Ναυπλιέων.                                                                              Εγκρίθηκε.

 399

ΘΕΜΑ    5 ο

Περί  έγκρισης του 1ου ΑΠΕ του έργου « Διάνοιξη-Ασφαλτόστρωση ΔΕ Ν.Τίρυνθας ».                                                                              Εγκρίθηκε.

 400

ΘΕΜΑ    6ο

Περί  έγκρισης του  1ου ΑΠΕ του έργου   «Διάνοιξη-Ασφαλτόστρωση ΔΕ  Ασίνης ».                                                                                       Εγκρίθηκε.

 401

ΘΕΜΑ    7 ο

Περί  έγκρισης του  1ου ΑΠΕ του έργου  « Διάνοιξη-Ασφαλτόστρωση ΔΕ  Μιδέας».                                                                                         Εγκρίθηκε.

 402

ΘΕΜΑ    8ο

Περί  έγκρισης του  1ου ΑΠΕ του έργου  « Διάνοιξη-Ασφαλτόστρωση ΔΕ  Ναυπλίου  ».                                                                                  Εγκρίθηκε

 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

ΘΕΜΑ    9ο

Περί έγκρισης  1ου ΑΠΕ –ΠΚΤΜΝΕ του έργου : «Τσιμεντοστρώσεις  Δ.Ναυπλιέων ».                                                                              Εγκρίθηκε

 403

ΘΕΜΑ   10ο

Περί έγκρισης  1ου ΑΠΕ –ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «  εξοπλισμός   υδρογεώτρησης   στη θέση  Υπαπαντή   Τ.Κ Μάνεση  ».              Εγκρίθηκε

 404

ΘΕΜΑ   11ο

Περί έγκρισης  1ου ΑΠΕ –ΠΚΤΜΝΕ του έργου  και  χορήγηση   παράτασης (οριακής) προθεσμίας του  έργου : « Προμήθεια και τοποθέτηση  στηθαίων ασφαλείας».                                                               Εγκρίθηκε

 405

ΘΕΜΑ   12ο

 Περί έγκρισης πρωτοκόλλου   προσωρινής  και οριστικής  παραλαβής  έργου  « Αντικατάσταση στέγης   κτιρίου  παλαιών σφαγείων » και  ανάκληση  της  αρ. 252/17 προγενέστερης απόφασης.                                Εγκρίθηκε

 406

ΘΕΜΑ   13ο

 Περί  έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και  οριστικής  παραλαβής  έργου  « Διαγραμμίσεις δημ. οδών Δ. Ναυπλιέων» και  ανάκληση  της αρ. 280/17 προγενέστερης απόφασης.                                             Εγκρίθηκε

 407

ΘΕΜΑ   14ο

Περί  έγκρισης πρωτοκόλλου  προσωρινής και   οριστικής  παραλαβής  έργου  «  Διαρρυθμίσεις και  Επισκευές στο  2ο  Γυμνάσιο  Ναυπλίου » και  ανάκληση  της αρ. 253/17 προγενέστερης απόφασης.               Εγκρίθηκε

 408

ΘΕΜΑ   15ο

Περί  τροποποίησης τεχνικού  προγράμματος 2017.                   Εγκρίθηκε

 409

ΘΕΜΑ   16ο

Περί εγκρίσεως τροποποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2017.                                                                                Εγκρίθηκε.

 410

ΘΕΜΑ    17ο

   Περί  έγκρισης εκτέλεσης του  έργου  « Επισκευή  ξύλινων  οικίσκων στη ΔΕ Ασίνης ».

Εγκρίθηκε.

 411

ΘΕΜΑ    18Ο

Περί  εγκρίσεως συνδιοργάνωσης 1ης Περιφερειακής Συνδιάσκεψης των Συνδέσμων – Ενώσεως Νοτίου Ελλάδας της Π.Ο.Α.Σ.Α με τον Σύνδεσμο Απόστρατων Σωμάτων Ασφαλείας Ν. Αργολίδας στο Βουλευτικό 4 & 5 Νοεμβρίου και  διάθεσης  σχετικής πίστωσης .                            Εγκρίθηκε.       

 412

ΘΕΜΑ   19ο

Περί   ανάκλησης της αρ.  283/2017 προγενέστερης απόφασης.       Εγκρίθηκε.       

  ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

ΘΕΜΑ   20ο

Περί  συγκρότησης  επιτροπής προσωρινής και  οριστικής  παραλαβής  του  έργου  « Διαμόρφωση  αποθηκών  επί της 25ης Μαρτίου  για  τη  στέγαση της δημοτικής φιλαρμονικής ».

 413

ΘΕΜΑ    21ο

Περί εγκρίσεως συνδιοργάνωσης με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου , cooperativeInstituteTranditionalStudies & CaliforniaSchoolofIntegralStudies του Διεθνούς Συνεδρίου με τον τίτλο « Εκατονταετηρίδα Ρωσικής Επανάστασης» από 26-29 Οκτωβρίου 2017 και  διάθεσης  σχετικής πίστωσης.                                                                               Εγκρίθηκε

 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

ΘΕΜΑ    22ο

Περί  εγκρίσεως της αρ. 34/2017  μελέτης  προμήθειας με τίτλο « προμήθεια φορητής  εξέδρας  και  εξαρτημάτων ».

 414

ΘΕΜΑ    23ο

 Περί έγκρισης της αρ. 66/2017 απόφασης  του ΔΣ του  ΝΠΔΔ  του  ΔΟΚΟΙΠΑΝ .                                                                         Εγκρίθηκε.

 415

ΘΕΜΑ    24ο

Περί εγκρίσεως συνδιοργάνωσης παρουσίασης του βιβλίου ΚΠ Καβάφη « Τα ποιήματα »με τον Σύνδεσμο Φιλολόγων Αργολίδας και  το  Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου στις 2/11/2017   και  διάθεσης  σχετικής πίστωσης.                                                                                   Εγκρίθηκε.       

 416

ΘΕΜΑ    25ο

Επί εισήγησης  του  Τμήματος Εσόδων  & Δημ. Περιουσίας για  επιστροφές αχρεωστήτως ή ανοικοίως εισπραχθέντων  ποσών  έτους 2017.                                                                                           Εγκρίθηκε .

417

ΘΕΜΑ    26ο

Περί εγκρίσεως συμμετοχής του Δήμου Ναυπλιέων στην εκστρατεία  Ecomobility & Free  mobility 2017 – 2018  και  διάθεσης  σχετικής πίστωσης. Εγκρίθηκε .

418

ΘΕΜΑ    27ο

Περί εγκρίσεως μίσθωσης ακινήτου για την μεταστέγαση των Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου.                                         Εγκρίθηκε .

419

ΘΕΜΑ    28ο

Επί εισηγήσεως  για την εκποίηση  ή η ακινήτου  -οικοπέδου στην περιοχή Αγ.Μονής Ναυπλίου  στη θέση Ροδίου  ΟΤ Γ34. Δεν εγκρίθηκε .

420

ΘΕΜΑ    29ο

 Περί   έγκρισης  διοργάνωσης   εκδηλώσεων   για  τον εορτασμό    της εθνικής  επετείου   της 28ης Οκτωβρίου   και   διάθεσης   σχετικής  πίστωσης.                                                                                   Εγκρίθηκε .                  

421

ΘΕΜΑ    30ο

Περί εγκρίσεως χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στην  Σπανού  Αικ/νη του  Όθωνα.                                            Εγκρίθηκε.                                              

422

ΘΕΜΑ    31ο

Περί εγκρίσεως πραγματοποίησης γυρισμάτων από το κανάλι της Βουλής   και διάθεσης  σχετικής πίστωσης.                                             Εγκρίθηκε.                                              

423

ΘΕΜΑ    32ο

Περί εγκρίσεως χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στον Κουκουβέλη Γεώργιο  του Παναγιώτη.                                        Εγκρίθηκε.                                              

424

ΘΕΜΑ    33ο

  Περί εγκρίσεως χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στον  Τσίρο  Δημήτριο  του  Νικολάου .                                      Εγκρίθηκε.                                              

 

   

 

       Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου     

 

Μπούκουρης Παναγιώτης