Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 16/10/2017

 
 
 
 
 

 Ναύπλιο,     12-10-2017

Αριθμ. Πρωτ.:  22878

ΠΡΟΣ :Τακτικά Μέλη  Επιτροπής                               Ποιότητας Ζωής

              (ως Πίνακας Αποδεκτών)

             Κοιν:-  Kων/νος Σταμάτης

 (Ζωγράφου  10 Άργος,  τκ:21200)

          -   Δήμητρα Βλαχάκη-Ορφανού 

                  ( κάτοικος ΔΚ Τολού)

        -    Δημ. Κοινότητα  Τολού

        -     Τοπ. Κοινότητα Αργολικού

 -ΙΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Α.Ε (Κιόσκια Ν.Κίος)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Ταχ. Δ/νση:      Βασ. Κων/νου 34

Ταχ. Κώδικας:   21100

Πληροφορίες:  Κατ.Χρηστάκου

                      Μαρ.Σταμάτη

Τηλέφωνο:      2752360922-921

Fax:                2752360966

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση  τακτικής  συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ναυπλιέων.

 Σας  προσκαλούμε να προσέλθετε στην δημόσια   τακτική  συνεδρίαση ,  η οποία θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Ναυπλιέων (Βασ. Κων/νου 34, 2ος όροφος) στις   16- 10-2017 ημέρα  Δευτέρα    και ώρα 12:30  για συζήτηση και λήψη απόφασης  επί των    παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1Ο

 Περί  εισήγησης   επί αιτήματος τροποποίησης  ρυμοτομικού  σχεδίου  Τολού , μετά την έκδοση   δικαστικής  απόφασης  άρσης  απαλλοτρίωσης στο  Ο.Τ 26Α.

ΘΕΜΑ 2Ο

Περί εισήγησης επί  αιτήματος   για  βελτίωση  οριζόντιας και  κατακόρυφης σήμανσης σε δημοτικό  δρόμο   έμπροσθεν της ΙΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ  στην ΤΚ Αργολικού   ΔΕ Μιδέας  του  Δ.Ναυπλιέων .

Ο Πρόεδρος

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής    και Δήμαρχος

ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ   Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Τακτικά μέλη

$11.    Αρματάς Νικόλαος

$12.    Ρούτουλας Κων/νος

$13.    Μπούνος Γεώργιος

$14.    Γαβρήλος Σταύρος

$15.    Αυγουστόπουλος Σταύρος

$16.    Καζάς Ιωάννης

$17.    Παπαγεωργίου-Μουτζούρη  Ελένη 

$18.    Αντωνιάδης Χαράλαμπος

( Σε περίπτωση   που  αδυνατείτε να παραβρεθείτε  στην εν λόγω συνεδρίαση  ,  παρακαλείσθε όπως  ενημερώσετε τη γραμματεία την προηγούμενη  εργάσιμη  μέρα για  να κληθούν τα  αναπληρωματικά μέλη ).

Ε.Δ.

  1. 1. Γεν.Γραμματέα
  2. Nομική  Υπηρεσία

3. Δ/νση Τεχνικών  Υπηρεσιών

4. Δ/νση   Πολεοδομίας & Ποιότητας Ζωής

     ( Υπηρεσία Δόμησης )