Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 19/09/2017

 
 

              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Ναύπλιο,  22-09-2017

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ                                                 Α.Π. : 21014

Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών                                                             

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών

Οργάνων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ταχ. Δ/νση:                

Πόλη :

Ταχ. Κώδικας:

Τηλεφ.:                          

Φαξ:

Πληρ.:

Βασ. Κων/νου 34

Ναύπλιο

21100

2752360922-921

2752360966

Αικ. Χρηστικού-Μ.Σταμάτη

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΜΑΤΩΝ  

ΠΟΥ  ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ     ΣΤΗ  29η/19.09.2017    ΤΑΚΤΙΚΗ   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ          

α/α

ΑΠΟΦ.

α/α

ΘΕΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ

216

1ο  Θέμα ΕΗΔ  

  Περί έγκριση πρακτικού φανερής μειοδοτικής και προφορικής Δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου στη Δημοτική Κοινότητα Τολού του Δήμου Ναυπλιέων .

  Εγκρίθηκε.                                                                

217

2ο  Θέμα ΕΗΔ  

Περί έγκριση πρακτικού φανερής μειοδοτικής και προφορικής Δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου στη Δημοτική Κοινότητα Τολού του Δήμου Ναυπλιέων .

  Εγκρίθηκε.

218

3ο  Θέμα ΕΗΔ  

Περί έγκριση πρακτικού φανερής μειοδοτικής και προφορικής Δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου στην  Τοπική Κοινότητα Δρεπάνου του Δήμου Ναυπλιέων .

  Εγκρίθηκε.

219

4ο  Θέμα ΕΗΔ  

Περί έγκριση πρακτικού φανερής μειοδοτικής και προφορικής Δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τις ανάγκες φύλαξης του εξοπλισμού των παραλιών και των Ναυαγοσωστών του Δήμου Ναυπλιέων.

Εγκρίθηκε

220

5ο  Θέμα ΕΗΔ  

Περί ορισμού δικηγόρου.

Εγκρίθηκε.

221

1ο  Θέμα ΗΔ  

Περί καθορισμού των όρων διακήρυξης διαγωνισμού  για  την ανάθεση  εκτέλεσης του  έργου « αντικατάσταση  οδοστρώματος στον Αγ.Αδριανό»                                                                             Εγκρίθηκε.

222

2ο  Θέμα ΗΔ  

Περί καθορισμού των όρων διακήρυξης  για την υπηρεσία  «Συντήρηση   οχημάτων Δ. Ναυπλιέων 2017 ».

Εγκρίθηκε.

223

3ο  Θέμα ΗΔ  

Περί   έγκρισης  απόδοσης  χρηματικού  εντάλματος  προπληρωμής.

Εγκρίθηκε.

224

4ο  Θέμα ΗΔ  

Περί έγκρισης   διάθεσης πιστώσεων .

Εγκρίθηκε.

225

5ο  Θέμα ΗΔ  

Περί ορισμού  δικηγόρου  για την εκδίκαση της έφεσης  του  Δ.Ναυπλιέων  της υπ’αριθμ. 25/2015 απόφασης  του Διοικητικού  Πρωτοδικείου  Ναυπλίου.                                                                                     Εγκρίθηκε.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ