Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 28/08/2017

 
 
 
 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Ναύπλιο: 25-8-2017    

Αριθμ. Πρωτ.: 18894

ΠΡΟΣ :Τακτικά Μέλη  Επιτροπής                           Ποιότητας Ζωής

            (ως Πίνακας Αποδεκτών)

Κοιν:

         1.Nιώτης Μιχαήλ  του  Γρηγορίου ,ΔΚ  Τολού

2. Μπαρουτσάκης Μιχαήλ του  Κων/νου,  ΔΚ Τολού 

 3. Χρήστος και  Παναγιώτης  Ηλιόπουλος Ο.Ε, ΔΚ Τολού 

4.Δημόπουλος Αναστάσιος Τολό

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Ταχ. Δ/νση:      Βασ. Κων/νου 34

Ταχ. Κώδικας:   21100

Πληροφορίες:  Κατ.Χρηστάκου

                      Μαρ.Σταμάτη

Τηλέφωνο:      2752360922-921

Fax:                2752360966

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ναυπλιέων.

Σας  προσκαλούμε να προσέλθετε στην δημόσια  κατεπείγουσα συνεδρίαση , η οποία θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Ναυπλιέων (Βασ. Κων/νου 34, 2ος όροφος) στις 28-8-2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00μ.μ  για συζήτηση και λήψη απόφασης  επί των   παρακάτω θεμάτων   :

ΘΕΜΑ 1Ο

 Λήψη  απόφασης  για  την επιβολή  διοικητικών κυρώσεων  στο  ΚΥΕ «Πιτσαρία  Σνακ Μπαρ» με την επωνυμία «GORILLAS» του Nιώτη Μιχαήλ  του  Γρηγορίου ,που  λειτουργεί  στη ΔΚ  Τολού  ΔΕ Ασίνης.

ΘΕΜΑ 2Ο

 Λήψη  απόφασης  για  την επιβολή  διοικητικών κυρώσεων  στο  ΚΥΕ «Επιχείρηση  αναψυχής » με την επωνυμία «HAKUNAMATATA » του Μπαρουτσάκη  Μιχαήλ του  Κων/νου, που  λειτουργεί  στη ΔΚ  Τολού  ΔΕ Ασίνης. 

ΘΕΜΑ 3Ο

 Λήψη  απόφασης  για  την επιβολή  διοικητικών κυρώσεων  στο  ΚΥΕ « Καφετέρια –Μπαρ  » με την επωνυμία «REMEMBER  »  της εταιρείας  Χρήστος και  Παναγιώτης  Ηλιόπουλος Ο.Ε,που  λειτουργεί  στη ΔΚ  Τολού  ΔΕ Ασίνης. 

    Το κατεπείγον της συνεδρίασης συνίσταται στο γεγονός ότι υπάρχει προθεσμία για τη λήψη των αποφάσεων .

                                                                                            

 

  Ο     Πρόεδρος

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής    και Δήμαρχος

 

ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ   Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Τακτικά μέλη

$11.      Αρματάς Νικόλαος

$12.      Ρούτουλας Κων/νος

$13.      Μπούνος Γεώργιος

$14.      Γαβρήλος Σταύρος

$15.      Αυγουστόπουλος Σταύρος

$16.      Καζάς Ιωάννης

$17.       Παπαγεωργίου-Μουτζούρη  Ελένη 

$18.      Αντωνιάδης Χαράλαμπος

( Σε περίπτωση   που  αδυνατείτε να παραβρεθείτε  στην εν λόγω συνεδρίαση  ,  παρακαλείσθε όπως  ενημερώσετε τη γραμματεία την προηγούμενη  εργάσιμη  μέρα για  να κληθούν τα  αναπληρωματικά μέλη ).

Ε.Δ.

1. Τμήμα Αδειοδοτήσεων&

Εμπορικών Δραστηριοτήτων

3. Γεν.Γραμματέα