Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 04/08/2017

 
 
 
 
 

 Ναύπλιο,  31-07-2017

Αριθμ. Πρωτ.:  17195

ΠΡΟΣ :Τακτικά Μέλη  Επιτροπής                           Ποιότητας Ζωής

            (ως Πίνακας Αποδεκτών)

Κοιν 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Ταχ. Δ/νση:      Βασ. Κων/νου 34

Ταχ. Κώδικας:   21100

Πληροφορίες:  Κατ.Χρηστάκου

Τηλέφωνο:      2752360922

Fax:                2752360966

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ναυπλιέων.

Σας  προσκαλούμε να προσέλθετε στην δημόσια  τακτική συνεδρίαση ,  η οποία θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Ναυπλιέων (Βασ. Κων/νου 34, 2ος όροφος) στις  4-8-2017 ημέρα   Παρασκευή  και ώρα 11:00   για  συζήτηση και λήψη απόφασης  επί των   παρακάτω θεμάτων   :

ΘΕΜΑ 1Ο

 Περί   χορήγησης  ή  μη  παράτασης   άδειας λειτουργίας  μουσικής  στην «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  ΚΑΙ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ» του  Σάββα Κων/νου   του  Παν/τη  και  της Νικολέττας , που  λειτουργεί  στην ΤΚ  Ανυφίου  ΔΕ Μιδέας του  Δ.Ναυπλιέων.

ΘΕΜΑ 2Ο

Περί   χορήγησης  ή  μη  παράτασης   άδειας λειτουργίας  μουσικής  στην «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ   ΑΝΑΨΥΧΗΣ  » του  Ντρούλια  Δημοσθένη     του  Κων/νου    και  της Άννας , που  λειτουργεί  στην ΤΚ   Δρεπάνου   ΔΕ  Ασίνης του  Δ.Ναυπλιέων.

ΘΕΜΑ  3ο 

Περί  εισήγησης για  έγκριση  τοποθέτησης  μεταλλικών μπαρών ασφαλείας  ή κολωνακίων πεζοδρομίου  ,  έμπροσθεν ιδιοκτησίας   Κάγκαλου  Θεόδωρου στη ΔΚ Τολού.

ΘΕΜΑ 4Ο 

Περί  εισήγησης  παραχώρησης  θέσης στάσης ή   στάθμευσης  προς εξυπηρέτηση    της Λέσχης  Αξιωματικών Φρουράς  Ναυπλίου.

ΘΕΜΑ   5Ο 

Περί απαγόρευσης  στάσης και  στάθμευσης  φορτηγών άνω των 3. τόνων  πέριξ τριών Ο.Τ Γ11 , Γ12,Γ13. (περιοχής Αστυνομίας).

ΘΕΜΑ   6Ο 

Περί  έγκρισης μέτρων  κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εντός σχεδίου  πόλεως  Ναυπλίου  στις οδούς Χρυσοστόμου, Βυζαντίου   και  Μαρκοπούλου  στην περιοχή Ν.Βυζάντιο.

ΘΕΜΑ   7Ο 

Επί   γνωστοποίησης  ανακοίνωσης    προς διατύπωση απόψεων που  αφορά  την τροποποίηση    απόφασης έγκρισης  περιβαλλοντικών  όρων  της   εταιρείας   «  ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ  ΑΕΓΕ»  για  μετατόπιση  στη θέση   ΞΕΡΟΛΙΜΑΝΟ και στη θέση  ΑΣΠΡΟΧΩΡΙ

ΘΕΜΑ   8Ο 

Επί   γνωστοποίησης  ανακοίνωσης    προς διατύπωση απόψεων που  αφορά  φάκελο μελέτης   περιβαλλοντικών  επιπτώσεων για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων  της   δραστηριότητας   «  Εκμετάλλευση   λατομείου  αδρανών  υλικών  με συνοδό έργο οδοποιίας  της « ΛΑΤΟΜΙΚΉ  Ναυπλίου  Α.Ε » που βρίσκεται  στη θέση  Αγ.Νικόλαος  -Ρέμπελο   ΔΕ Ασίνης  Δ.Ναυπλιέων .

Ο     Πρόεδρος

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής    και Δήμαρχος

ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ   Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Τακτικά μέλη

$11.      Αρματάς Νικόλαος

$12.      Ρούτουλας Κων/νος

$13.      Μπούνος Γεώργιος

$14.      Γαβρήλος Σταύρος

$15.      Αυγουστόπουλος Σταύρος

$16.      Καζάς Ιωάννης

$17.       Παπαγεωργίου-Μουτζούρη  Ελένη 

$18.      Αντωνιάδης Χαράλαμπος

( Σε περίπτωση   που  αδυνατείτε να παραβρεθείτε  στην εν λόγω συνεδρίαση ,  παρακαλείσθε όπως  ενημερώσετε τη γραμματεία την προηγούμενη  εργάσιμη  μέρα για  να κληθούν τα  αναπληρωματικά μέλη ).

Ε.Δ.

1. Τμήμα Αδειοδοτήσεων& Εμπορικών Δραστηριοτήτων

3. Γεν.Γραμματέα