Πρόσκληση σύγκλησης κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ναυπλιέων 05/07/2017

 
 
 
 

 

Ναύπλιο,4-7-2017         

Αριθμ. Πρωτ.:15004

ΠΡΟΣ :κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους μέλη της Οικονομικής Επιτροπής (ως Πίνακας Αποδεκτών)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ταχ. Δ/νση:      Βασ. Κων/νου 34

Ταχ. Κώδικας:   21100

Πληροφορίες:  Αικ.Χρηστάκου

                      Μαρ.Σταμάτη

Τηλέφωνο:      2752360922-921

Fax:                2752360966

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ  συνεδρίασης της  Οικονομικής  Επιτροπής του Δήμου Ναυπλιέων.

    

  Σας  προσκαλούμε να προσέλθετε σε  κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ναυπλιέων, η οποία θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Ναυπλιέων (Βασ. Κων/νου 34, 2ος όροφος στις 5-7-2017   ημέρα Τετάρτη  και ώρα 12:00 μ.μ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των  κάτωθι    θεμάτων  της  ημερήσιας διάταξης :

 1ο  θέμα    

  Έγκριση   3ου πρακτικού    Επιτροπής  Συνοπτικού  Διαγωνισμού    έργου « Βελτίωση  Βατότητας Αγροτικών Δρόμων     Δ.Ε. Ναυπλίου».

 2ο  θέμα

 Έγκριση   2ου πρακτικού   Επιτροπής  Συνοπτικού  Διαγωνισμού έργου:  « Εγκατάσταση σήμανσης ελέγχου κυκλοφορίας στην οδό  Αμαλίας »   .                       

3ο  θέμα

 Έγκριση   2ου πρακτικού    Επιτροπής  Συνοπτικού  Διαγωνισμού   έργου « Βελτίωση  Βατότητας Αγροτικών Δρόμων     Δ.Ε. Ν. ΤΙΡΥΝΘΑΣ».

4ο  θέμα

   Περί καθορισμού     όρων    διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού  για την προμήθεια  φορητής εξέδρας.

 

 

 Το κατεπείγον της συνεδρίασης συνίσταται στο γεγονός ότι θα πρέπει  άμεσα να ληφθεί απόφαση επί  των   τριών  πρώτων θεμάτων   που  αφορούν έργα ,διότι  επείγει  η  έναρξη εκτέλεσής τους  και  επί  του  τελευταίου θέματος, διότι  η εν λόγω προμήθεια  επείγει εξαιτίας πραγματοποίησης  καλοκαιρινών εκδηλώσεων .         

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Τακτικά μέλη :

1.Αναστασίου –Σμυρναίου Κων/να

2. Καχριμάνης Γεώργιος

3. Μπακέας Δημήτριος

4. Λέντζος Παναγιώτης

5. Βαμβακάς Παναγιώτης

6. Κοκκινόπουλος  Παντελής

7. Τόμπρας Γεώργιος

8. Μερμίγκης Παναγιώτης

Σε περίπτωση αδυναμίας παρουσίας σας στην συνεδρίαση,  παρακαλείσθε όπως μας ενημερώσετε την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της συνεδρίασης, προκειμένου να κληθεί το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.

Ε.Δ.

1. Γενική Γραμματέα Δήμου Ναυπλιέων.

2. Πρ/νο Δ/νσης  Διοικητικών Υπηρεσιών

3. Πρ/νο Δ/νσης  Οικονομικών Υπηρεσιών

4. Πρ/νο Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών

5. Νομική Υπηρεσία