Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 15/05/2017


              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Ναύπλιο,    18-05-2017

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ                                                                Αριθμ.πρωτ  : 10338

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ

Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  

Ταχ. Δ/νση:                

Πόλη :

Ταχ. Κώδικας:

Τηλεφ.:                          

Φαξ:

Πληρ.:

Βασ. Κων/νου 34

Ναύπλιο

21100

2752360922

2752360966

Kατ.Χρηστάκου

          

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 

ΠΟΥ  ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ     ΣΤΗ  5η   / 15-05-2017     ΤΑΚΤΙΚΗ    ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ        

   

   Κατά την   τακτική Συνεδρίαση  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ναυπλιέων την  Δευτέρα 15 Μαΐου 2017  συζητήθηκαν τα παρακάτω θέμα :

   α/α

απόφ

α/α

ΘΕΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ

24

ΘΕΜΑ  1ο ΗΔ

Επί αιτήματος   της Πρωτοβουλίας  Πολιτών  για την επαναλειτουργία  του  τραίνου  στην Αργολίδα.

Εισηγείται    θετικά επί   του  αιτήματος .                                                                             

 25

ΘΕΜΑ  2ο ΗΔ

  

Επί αιτήματος  κου Ζώτου Πέτρου   για  αποτροπή   παράνομης στάθμευσης  έμπροσθεν του ξενώνα « Μαριάννα». 

Εισηγείται   στο Δημ.Συμβούλιο  ως η εισήγηση  της ΔΚ Ναυπλίου .                                                                           

26

ΘΕΜΑ  3ο ΗΔ

      

Περί  παραχώρησης  θέσης για  ολιγόλεπτη  στάση   προς εξυπηρέτηση  του  ξενοδοχείου  «ΗΡΑ».

Εισηγείται    θετικά επί   του  αιτήματος .                                                                           

 27

 

ΘΕΜΑ 4ο ΗΔ

Επί αιτήματος κας Λεωτσάκου Αγγελικής  για  χρήση κοινόχρηστου  χώρου.

Εισηγείται  θετικά επί   του  αιτήματος .                                                                             

 28

ΘΕΜΑ  5ο ΗΔ      

Επί αιτημάτων  παραχώρησης  θέσεων φορτοεκφόρτωσης .

Εισηγείται  αρνητικά επί  των αιτημάτων των Λάϊου Χαρίλαου και Καλκούνου Νικόλαου  για  παραχώρηση θέσης  φορτοεκφόρτωσης.                                                                           

29

ΘΕΜΑ 6Ο ΗΔ

 Περί  διεξαγωγής  της θρησκευτικής πανήγυρης του  Αγ.Πνεύματος στην ΤΚ Αγ.Τριάδας  του  Δ.Ναυπλιέων  .

Εισηγείται   υπέρ της διεξαγωγής της εμποροπανήγυρης.

30

ΘΕΜΑ 7Ο  ΗΔ

 Περί   ανάκλησης  προέγκρισης  για Κ.Υ.Ε « ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ » με την επωνυμία  Μαρλαγκούτσος  Νικόλαος  του  Χριστόφορου   στη θέση « ΣΚΙΝΘΙ»  Τ.Κ. Αγ.Ανδριανού ,   ΔΕ Ν. Τίρυνθας  του Δήμου Ναυπλιέων

                                         Εγκρίθηκε 

31

ΘΕΜΑ8Ο  ΗΔ

Προέγκριση για Κ.Υ.Ε «« ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ » με την επωνυμία  Μαρλαγκούτσος  Νικόλαος  του  Χριστόφορου   στη θέση « ΣΚΙΝΘΙ»  Τ.Κ. Αγ.Ανδριανού ,   ΔΕ Ν.Τίρυνθας  του Δήμου Ναυπλιέων

                                      Εγκρίθηκε

 

  O      ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

          

     ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ