ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 

Ανοικτή Πρόσκληση Διαβούλευσης


 

Πρόσκληση προς Αστικές Αρχές για την υποβολή προτάσεων Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης  

 


 

Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης των Δήμων Ναυπλιέων & Άργους - Μυκηνών. Κείμενο διαβούλευσης.