grflag           enflag                   
       
Νέα Ανακοινώσεις ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ.

 

Σύμφωνα με τις παρ.2 και 3 του άρθρου 80 του Ν.4412/2016 στις περιπτώσεις της απευθείας ανάθεσης από τον Δήμαρχο, ως δικαιολογητικά για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων του άρθρου 73 παρ.1 και 2, προσκομίζονται α) απόσπασμα ποινικού μητρώου β) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας και γ) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας .

Επιπλέον με το άρθρο 93 του Ν.4412/2016 στα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά , όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα προστίθενται και τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα (καταστατικό, ΦΕΚ κ.λ.π), ώστε να προκύπτει ο διαχειριστής του νομικού προσώπου, τα μέλη του Δ.Σ.κ.λ.π.

 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών

          Δέσποινα Καραβασίλη