Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

 

 Ανακοίνωση

 

  Εγκριση απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτωνχρήσης οικονομικού έτους 2014 του ΔήμουΝαυπλιέων

 

  prosklisi

 

 

 

 

Επί εισηγητικής έκθεσης της Οικονομικής Επιτροπής για τα απολογιστικά στοιχείαΓ΄Τριμήνου 2015 του προϋπολογισμού 

 

 prosklisi