Πρόσκληση σύγκλησης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 28/09/2015

 

 

 

 Ανακοίνωση

 

 

 

 

Ναύπλιο, 24-9-2015

Αριθμ.πρωτ.: 21852

ΠΡΟΣ :κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους μέλη της Οικονομικής Επιτροπής (ως Πίνακας Αποδεκτών)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Ταχ. Δ/νση                

Ταχ. Κώδικας

Πληροφορίες                             

Τηλέφωνο     

Βασ. Κων/νου 34

21100

Μαριάννα Τσαούση

2752360923

 

   

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  Οικονομικής  Επιτροπής του Δήμου Ναυπλιέων.

  Σας  προσκαλούμε να προσέλθετε στην ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ναυπλιέων, η οποία θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Ναυπλιέων (Βασ. Κων/νου 34, 2ος όροφος)   την  28η  του μήνα  Σεπτεμβρίου  2015,  ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ  και ώρα    13:00  μ.μ.    για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των  παρακάτω θεμάτων :

 

 

 

ΘΕΜΑ  1ο

Έγκριση διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2015

ΘΕΜΑ 2ο

Έγκριση όρων διακήρυξης ηλεκτρονικού διαγωνισμού  και των Τεχνικών Προδιαγραφών για την «Προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργία του βρεφονηπιακού σταθμού νέων εργατικών κατοικιών Ναυπλίου»

ΘΕΜΑ 3ο

Έγκριση όρων διακήρυξης ηλεκτρονικού διαγωνισμού  και των Τεχνικών Προδιαγραφών για την «Προμήθεια ειδών τροφίμων για το Ν.Π. Δ.Ο.Κ.ΟΙ.Π.Α.Ν. και νωπού γάλακτος για του δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου για το 2016»

ΘΕΜΑ 4ο

Έγκριση απευθείας ανάθεσης του έργου «Κατασκευή ράμπας εξυπηρέτησης Α.Μ.Ε.Α. στην είσοδο του δημοτικού σχολείου Άριας Δήμου Ναυπλιέων»

ΘΕΜΑ 5ο

Έγκριση απευθείας ανάθεσης του έργου «Κατασκευή Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού πλατείας Δρεπάνου»

ΘΕΜΑ 6ο

Έγκριση Πρακτικών Νο 1 και 2 της Επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Αγροτική Οδοποιία Δήμου Ναυπλιέων»

ΘΕΜΑ 7ο

Έγκριση Πρακτικών Νο 1 και 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Διαχείριση και ταφή απορριμμάτων Ναυπλίου και Τολού»

ΘΕΜΑ 8ο

Έγκριση δικηγορικής αμοιβής αναφορικά με την άσκηση έφεσης κατά της με αρ. 45/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ναυπλίου

ΘΕΜΑ 9ο

Έγκριση Πρακτικού Νο 2 της Επιτροπής παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την λειτουργία του βρεφονηπιακού σταθμού νέων εργατικών κατοικιών Ναυπλίου»γ και αποσφρικοοδικε του έργου  και νωπο

                                               

                                                          ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ &

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ                                         ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ

Τακτικά μέλη :

1.Καχριμάνης Γεώργιος

2. Μπακέας Δημήτριος                                        ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ

3. Χρηστίδης Παύλος

4. Δήμας Ανδριανός                                 

5. Βαμβακάς Παναγιώτης

6. Κοκκινόπουλος Παντελής

7. Τόμπρας Γεώργιος

8. Μερμίγκης Παναγιώτης

Σε περίπτωση αδυναμίας παρουσίας σας στην συνεδρίαση,  παρακαλείσθε όπως μας ενημερώσετε την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της συνεδρίασης, προκειμένου να κληθεί το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.

Ε.Δ.

1. Γενική Γραμματέα Δήμου Ναυπλιέων.

2. Δ/ντή Διοικητικών Υπηρεσιών

3. Δ/ντή Οικονομικών Υπηρεσιών

4. Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών