Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Ναυπλιέων

 
 

                

 

Ναύπλιο ,  6-11-2017

Αριθμ. Πρωτ.  25502

ΠΡΟΣ : 1.- Τα μέλη Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

 (Ως πίνακας αποδεκτών)

                                 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

Ταχ. Δ/νση                

Ταχ. Κώδικας

Πληροφορίες                             

Τηλέφωνο

Φαξ:

e-mail :

Βας. Κων/νου 34

21100

Kατ.Χρηστάκου

2752360922

2752360966

xristakouk@1444.syzefxis.gov.gr

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικής  Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Ναυπλιέων

  Σας  προσκαλώ να προσέλθετε στην δημόσια συνεδρίαση, η οποία θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ναυπλιέων  την  16η του μήνα   ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ   2017,  ημέρα ΠΕΜΠΤΗ  και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  επί  των  παρακάτω θεμάτων :

-Γνωμοδότηση επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

-Γνωμοδότηση  επί  του σχεδίου του  κανονισμού καθαριότητας & προστασίας   του περιβάλλοντος του Δ.Ναυπλιέων.

                                                   

  Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 παρ.3 του Ν.3852/2010 η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017  και ώρα 14:00.

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΚΟΙΝ:                                                                                                  Δημήτριος Ι. Κωστούρος

1. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών                                          

2. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

3. Δ/νση   ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

& ΠΡΑΣΙΝΟΥ

4. Γ.Γ. Δήμου Ναυπλιέων

5. Αντιδήμαρχο επί οικονομικών θεμάτων , κ. Καχριμάνη Γεώργιο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

1.       Σαρελάκου Κων/να,  Οικονομικό  Επιμελητήριο Ελλάδας

2.       Ταλαγάνη  Ευγενία,   Σύλλογος  Επαγγελματιών  Τολού

3.       Μακρής Παναγιώτης , Ομοσπονδία  Επαγγελματιών  Βιοτεχνών Εμπόρων Αργολίδας

4.       Παρασκευουλάκος Σωτήριος  , Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας

5.       Μπακρυσιώρη Δημήτριο, Σύλλογος ιδιοκτητών  αναψυκτηρίων –καφέ BAR Ναυπλίου «το Ανάπλι»

6.       Καρούντζος  Λάμπρος,   Τ.Ε.Ε. –Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου

7.       Τσιτουρίδη Ελπίδα-Ελβίρα,  Γυμναστική Ένωση Αργολίδας

8.       Παναγόπουλος Αθανάσιος,  Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Βρεφικών και Παιδικών Σταθμών Ναυπλίου

9.       Δήμου Δημήτριος, Σύλλογος Γεωπόνων Αργολίδας

10.    Σταματίνα Γκιόλα, Προοδευτικός  Σύλλογος   Ναυπλίου  «Ο ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ »

11.    Παϊβανά Γεώργιο, Eμπορικός Σύλλογος Ναυπλίου

12.    Ιωάννη Αράπογλου, Εργατοϋπαλληλικό  Κέντρο  Ναυπλίου

13.    Φλίγκα Γεωργία, Σύλλογος τουριστικών επιχειρήσεων  και Επαγγελματιών «ΖΕΥΣ»

14.    Βιάρρου Χριστίνα, Σωματείο Ενοικιαζόμενων δωματίων και διαμερισμάτων Ναυπλίου

 15.    Κορίλη Δήμητρα, Πολιτιστικός Σύλλογος Μιδέας

16.    Περαντωνάκης Γεώργιος,  Πολιτιστικός Σύλλογος Τολού

17.    Βελλίνη Άννα, Πολιτιστικός Σύλλογος Πλατανητίου

18.    Κεφάλας Ανδρέας,  Σύλλογος Λογιστών Ναυπλίου 

19.    Άκης (Αναστάσιος) Γκάτζιος , Δημότης

20.    Ρούμπος Κων/νος , Δημότης

21.    Δημούλης Ιωάννης , Δημότης

22.    Κολιγκιώνη Γρηγορία, Δημότισσα

23.    Νικολακόπουλος Γεώργιος, Δημότης

24.    Ζέρβας Χρήστος , Δημότης

25.    Γεωργακόπουλος Κωνσταντίνος, Δημότης